Lukusujuvuuden kehittymistä on hyvä seurata. Yksinkertaisimmillaan se käy niin, että luetetaan lapsilla sama teksti syksyllä, jouluna ja keväällä ja lasketaan esimerkiksi minuutin aikana luetut tavut tai sanat. Lukemisen nopeus vaihtelee; se nopeutuu alun jälkeen ja hidastuu vaikeissa paikoissa tai kun lapsi alkaa väsyä. Siksi voi vaihtoehtoisesti luettaa lasta myös kolmen minuutin ajan ja jakaa sitten tavumäärän kolmella. Näin saadaan keskiarvo lukusujuvuudesta.

Lukimat.fi -sivuilta löytyy valmis materiaali tämän tyyppiseen lukemisen seurantaan. Vertailuaineisto auttaa saamaan käsityksen oppilaan lukusujuvuuden tasosta. Kehitteillä on myös sähköinen Lukuseula, joka mittaa teknistä lukutaitoa ja luetun ymmärtämistä kätevästi ja nopeasti (www.lukuseula.fi)

Armi 1 ja 2 -materiaaleissa on valmiita teknisen lukutaidon, luetunymmärtämisen ja kirjoittamisen tehtäviä, joiden avulla voi myös saada tietoa lapsen taidoista suhteessa ikätasoon.