Lukemisen kolmiportainen tuki

Lukemisen kolmiportainen tuki

Meillä Lappeenrannassa halutaan ajatella, että lapsille annetaan sellaista tukea kuin he tarvitsevat ja silloin kun he sitä tarvitsevat, riippumatta siitä, millä tuen tasolla lapsi on pedagogisten asiakirjojen perusteella. Tämän lukemisen kolmiportaisen tuen mallin on...
Lukemisen ja kirjoittamisen harjoittelun vaiheet

Lukemisen ja kirjoittamisen harjoittelun vaiheet

Tähän on koottu lukemisen ja kirjoittamisen harjoittelun vaiheet. Voit käyttää niitä oppilaiden kanssa tavoitteen asettelun ja arvioinnin tukena. Voit tulostaa jokaiselle oppilaalle oman listan ja saavutetut etapit voi vaikka merkitä rastilla listaan taitojen...
Miten sujuvaa lukemista harjoitellaan?

Miten sujuvaa lukemista harjoitellaan?

Sujuvassa lukemisessa täytyy hallita useita peruslukutaidon elementtejä; sanojen tarkka ja nopea tunnistaminen sekä luetun tauottaminen ja rytmittäminen järkeviksi kokonaisuuksiksi. Pelkkä lukemisen nopeus ei kuitenkaan riitä, vaan sanojen merkitys täytyy tunnistaa ja...
Lisätietoa lukemisesta, LINKKEJÄ!

Lisätietoa lukemisesta, LINKKEJÄ!

Lukukeskus (tietoa lukemisesta, mahdollisuus tilata koululle kirjailijavieraita) Lukimat (lukeminen prosessina, lukemisen kehittyminen, lukemisen vaikeudet, lukutaidon arviointi) Lukuliike (Lukuliikkeen taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön asettama, lukemisen...
Innosta lapset lukemaan

Innosta lapset lukemaan

Lukeminen ei ole vain välttämätön taito vaan myös mukavaa ja rentouttavaa ajanvietettä. Jotkut lapset innostuvat lukemaan jo pienenä, toisille se tuntuu olevan pakkopullaa. Varhaislapsuuden lukukokemuksilla on suuri merkitys. Jos kotona on kirjoja ja lapselle on...