Meillä Lappeenrannassa halutaan ajatella, että lapsille annetaan sellaista tukea kuin he tarvitsevat ja silloin kun he sitä tarvitsevat, riippumatta siitä, millä tuen tasolla lapsi on pedagogisten asiakirjojen perusteella. Tämän lukemisen kolmiportaisen tuen mallin on tarkoitus tiivistää erilaiset tavat tukea lasten lukemisen kehittymistä. Yleinen tuki tulisi olla kaikkien lasten saatavilla päivittäin ja mitä paremmin se toimii, sitä vähemmän tarvitaan tehostetun ja erityisen tuen portailla olevia tukimuotoja.
Kaikki tässä mallissa esitellyt tukimuodot ovat kaikkia lapsia varten. Kolmiportaisuus ilmentää tuen intensiteetin ja yksilöllisyyden lisääntymistä, mutta ei ole sidoksissa siihen, millä tuen portaalla lapsi itse on. Mallin tarkoitus on auttaa opettajia näkemään, kuinka lukemista voidaan koulussa tukea ja kuinka paljon sujuvan lukutaidon eteen on tehtävissä. Malli toivottavasti auttaa myös jäsentämään sitä, mitkä ovat ensisijaiset ja kaikille välttämättömät tukimuodot ja mitkä puolestaan ovat käytössä sitten, kun lukemisessa on pulmia.