Poimintoja tutkimuksista

Poimintoja tutkimuksista

  Opettajan merkitys    Opettajan käyttämillä opetusmenetelmillä on merkitystä lukemaan- ja kirjoittamaan opettelun kannalta. Oppimisen kannalta erityisen merkityksellistä ovat opettajan positiiviset uskomukset oppilaan oppimiskykyihin. (Pesu, Aunola &...