Miten lukusujuvuutta voi mitata?

Miten lukusujuvuutta voi mitata?

Lukusujuvuuden kehittymistä on hyvä seurata. Yksinkertaisimmillaan se käy niin, että luetetaan lapsilla sama teksti syksyllä, jouluna ja keväällä ja lasketaan esimerkiksi minuutin aikana luetut tavut tai sanat. Lukemisen nopeus vaihtelee; se nopeutuu alun jälkeen ja...
Vanhempainilta lukutaidosta

Vanhempainilta lukutaidosta

Vanhemmat voivat tehdä paljon lapsensa sujuvan lukutaidon eteen ja usein he haluavatkin tehdä kaiken mahdollisen. Kaikilla vanhemmilla ei kuitenkaan ole riittävästi tietoa hyvän lukutaidon merkityksestä koulussa ja myöhemmässä elämässä tai keinoja tukea lapsen...
Hauskoja lukuläksyjä

Hauskoja lukuläksyjä

Jotta lukutaito kehittyisi, lasten tulisi lukea myös vapaa-ajalla. Opettaja voi ohjata lapsia lukuharrastukseen pariin esimerkiksi antamalla lukuläksyä. Lukuläksyt edistävät lukusujuvuuden kehittymistä ja luetun ymmärtämistä. Alkuopetuksessa lukuläksyt ovat...
Lukuagentti kouluihin ja päiväkoteihin

Lukuagentti kouluihin ja päiväkoteihin

Tarjolla ohjelmaa kirjaston nuorelta ja innokkaalta Lukuagentilta Irikseltä! Iris vierailee mielellään kouluissa, päiväkodeissa, iltapäiväkerhoissa jne. innostamassa lapsia ja nuoria lukemiseen erilaisen tekemisen ja vinkkauksen kautta. Hän on toimihenkilöliitto Jytyn...