Mitä lukemaan oppimisen jälkeen?

Mitä lukemaan oppimisen jälkeen?

Lapset oppivat lukemaan hyvin eri ikäisinä. Jotkut lapset ovat hyvin kiinnostuneita kielestä ja kirjaimista jo paljon ennen kouluikää ja toiset eivät tunnu olevan herkkyysvaiheessa vielä koulussakaan. Vaikka lukeminen olisi vielä aivan alkuvaiheessa ensimmäisen luokan...
Lukemisen ja kirjoittamisen harjoittelun vaiheet

Lukemisen ja kirjoittamisen harjoittelun vaiheet

Tähän on koottu lukemisen ja kirjoittamisen harjoittelun vaiheet. Voit käyttää niitä oppilaiden kanssa tavoitteen asettelun ja arvioinnin tukena. Voit tulostaa jokaiselle oppilaalle oman listan ja saavutetut etapit voi vaikka merkitä rastilla listaan taitojen...
Miten sujuvaa lukemista harjoitellaan?

Miten sujuvaa lukemista harjoitellaan?

Sujuvassa lukemisessa täytyy hallita useita peruslukutaidon elementtejä; sanojen tarkka ja nopea tunnistaminen sekä luetun tauottaminen ja rytmittäminen järkeviksi kokonaisuuksiksi. Pelkkä lukemisen nopeus ei kuitenkaan riitä, vaan sanojen merkitys täytyy tunnistaa ja...
Lisätietoa lukemisesta, LINKKEJÄ!

Lisätietoa lukemisesta, LINKKEJÄ!

Lukukeskus (tietoa lukemisesta, mahdollisuus tilata koululle kirjailijavieraita) Lukimat (lukeminen prosessina, lukemisen kehittyminen, lukemisen vaikeudet, lukutaidon arviointi) Lukuliike (Lukuliikkeen taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön asettama, lukemisen...