Miten lukusujuvuutta voi mitata?

Miten lukusujuvuutta voi mitata?

Lukusujuvuuden kehittymistä on hyvä seurata. Yksinkertaisimmillaan se käy niin, että luetetaan lapsilla sama teksti syksyllä, jouluna ja keväällä ja lasketaan esimerkiksi minuutin aikana luetut tavut tai sanat. Lukemisen nopeus vaihtelee; se nopeutuu alun jälkeen ja...
Vanhempainilta lukutaidosta

Vanhempainilta lukutaidosta

Vanhemmat voivat tehdä paljon lapsensa sujuvan lukutaidon eteen ja usein he haluavatkin tehdä kaiken mahdollisen. Kaikilla vanhemmilla ei kuitenkaan ole riittävästi tietoa hyvän lukutaidon merkityksestä koulussa ja myöhemmässä elämässä tai keinoja tukea lapsen...
Lukemisen kolmiportainen tuki

Lukemisen kolmiportainen tuki

Meillä Lappeenrannassa halutaan ajatella, että lapsille annetaan sellaista tukea kuin he tarvitsevat ja silloin kun he sitä tarvitsevat, riippumatta siitä, millä tuen tasolla lapsi on pedagogisten asiakirjojen perusteella. Tämän lukemisen kolmiportaisen tuen mallin on...
Miten lukusujuvuutta voi mitata?

Lukemisen ja kirjoittamisen harjoittelun vaiheet

Tähän on koottu lukemisen ja kirjoittamisen harjoittelun vaiheet. Voit käyttää niitä oppilaiden kanssa tavoitteen asettelun ja arvioinnin tukena. Voit tulostaa jokaiselle oppilaalle oman listan ja saavutetut etapit voi vaikka merkitä rastilla listaan taitojen...