Miten sujuvaa lukemista harjoitellaan?

Miten sujuvaa lukemista harjoitellaan?

Sujuvassa lukemisessa täytyy hallita useita peruslukutaidon elementtejä; sanojen tarkka ja nopea tunnistaminen sekä luetun tauottaminen ja rytmittäminen järkeviksi kokonaisuuksiksi. Pelkkä lukemisen nopeus ei kuitenkaan riitä, vaan sanojen merkitys täytyy tunnistaa ja...
Lisätietoa lukemisesta, LINKKEJÄ!

Lisätietoa lukemisesta, LINKKEJÄ!

Lukukeskus (tietoa lukemisesta, mahdollisuus tilata koululle kirjailijavieraita) Lukimat (lukeminen prosessina, lukemisen kehittyminen, lukemisen vaikeudet, lukutaidon arviointi) Lukuliike (Lukuliikkeen taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön asettama, lukemisen...
Ota vanhemmat mukaan lukutalkoisiin

Ota vanhemmat mukaan lukutalkoisiin

Vanhemmat osallistuvat mielellään lapsensa lukutaidon sujuvoittamiseen. He kuitenkin tarvitsevat ensin tietoa siitä, miksi lukutaito on edelleen tärkeä taito ja mitä pulmia huono lukutaito tuo mukanaan. Tietoa voi välittää esimerkiksi ensin vanhempainillassa suurelle...
Innosta lapset lukemaan

Innosta lapset lukemaan

Lukeminen ei ole vain välttämätön taito vaan myös mukavaa ja rentouttavaa ajanvietettä. Jotkut lapset innostuvat lukemaan jo pienenä, toisille se tuntuu olevan pakkopullaa. Varhaislapsuuden lukukokemuksilla on suuri merkitys. Jos kotona on kirjoja ja lapselle on...