Poimintoja tutkimuksista

Poimintoja tutkimuksista

  Opettajan merkitys    Opettajan käyttämillä opetusmenetelmillä on merkitystä lukemaan- ja kirjoittamaan opettelun kannalta. Oppimisen kannalta erityisen merkityksellistä ovat opettajan positiiviset uskomukset oppilaan oppimiskykyihin. (Pesu, Aunola &...
Lukutaidon kehittyminen

Lukutaidon kehittyminen

Luetun ymmärtämisen kehitys on yhteydessä etenkin alkuvaiheen lukemisen sujuvoitumiseen (de Jong & van der Leij, 2002; Stanovich, 1986):mitä sujuvampaa sanojen lukeminen on, sitä enemmän lukijan huomio voi suuntautua tekstin ymmärtämiseen. Sujuvalla lukijalla...
Lukutaito on tärkeä taito

Lukutaito on tärkeä taito

Maailma on muuttunut ja lukeminen on saanut paljon uusia kilpailijoita. Nopeaa tyydytystä tuovat älylaitteet ja pelit vievät lasten huomion ja keskittymistä vaativa lukeminen kiinnostaa yhä harvemmin. Kuitenkin nykymaailmassa lukutaito on entistä tärkeämpi taito....