Lukukeskus (tietoa lukemisesta, mahdollisuus tilata koululle kirjailijavieraita)

Lukimat (lukeminen prosessina, lukemisen kehittyminen, lukemisen vaikeudet, lukutaidon arviointi)

Lukuliike (Lukuliikkeen taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön asettama, lukemisen ja lukutaidon parissa toimivista asiantuntijoista koostuva Lukutaitofoorumi, joka julkaisi syksyllä 2018 ehdotuksensa lukutaidon ja lukemisharrastuksen kehittämiseksi. HUOM! Hauskat lyhyet videot lukemisen tärkeydestä.)

Lukuinto (Lukuinto-koulu ja -kirjasto -pilottiparit (2012-2015) ovat etsineet, kehittäneet ja testanneet lasten ja nuorten lukemista monipuolistavia ja innostavia menetelmiä sekä ideoita lukumotivaation kasvattamiseksi.)

Kirjastokaista (kirjasto- ja kirjallisuusaiheisia videoita)

Kirjavinkit.fi (yli 6000 kirjavinkkiä ja kirjavinkkiaiheisia podcasteja)

Lue lapselle (Lue lapselle -hankkeen tavoitteena on innostaa pienten lasten vanhempia lukemaan ääneen lapsille ja valistaa heitä lapselle lukemisen tärkeydestä.)

Lukumummit ja -vaarit (tietoa lukumummi-toiminnasta, ladattavia materiaaleja)