Tähän on koottu lukemisen ja kirjoittamisen harjoittelun vaiheet. Voit käyttää niitä oppilaiden kanssa tavoitteen asettelun ja arvioinnin tukena. Voit tulostaa jokaiselle oppilaalle oman listan ja saavutetut etapit voi vaikka merkitä rastilla listaan taitojen karttuessa.

Lataa tästä PDF:nä lukemisen vaiheet ja kirjoittamisen vaiheet.