Lukutaito lentoon -hanke päättyy. Hankkeessa vahvistettiin lukemisen kulttuurin, lukutaidon ja lukuinnon edistämistä. Myönnetyllä avustuksella edistettiin lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistavia  toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa, esi- ja alkuopetuksessa. Lukukoordinaattori oli apuna henkilöstön osaamisen vahvistamisessa, materiaalihankinnoissa sekä toiminnallisuuden lisäämisessä kielellisten taitojen kehittämiseksi. 

Lukukoordinaattori valitsi pilottiryhmät joiden kanssa työskenteli. Kohderyhmille hankittiin sopivaa materiaalia, niin perinteisiä kirjoja kuin toiminnallista lukemista edistävää materiaalia. Kirjaston kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä, järjestettiin etäsatuhetkiä, toiminnallisia lukuhetkiä  ja kirjailijavierailuja. Kirjaston kanssa toteutettiin myös Kaikki lukee -tempaus. 

Hankkeessa suunniteltiin ja järjestettiin koulutuksia toiveiden pohjalta.  Aiheina koulutuksissa oli muun muassa Sanataide, Innostava lukeminen ja lukuympäristö sekä  Toiminnallinen lukeminen ja lukemaan opettaminen. 

  Hankkeessa vahvistettiin kirjaston ja erityisesti varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteistyötä. Koordinaattorin ohjauksella ja tuella  vahvistettiin lukemisen kulttuuria ja innostettiin lukemaan. Hankkeen avulla tuettiinn perheiden lukemista ja  toteutettiin Iltasatuhyllyt ja lukupassit varhaiskasvatukseen ja esopetukseen. Luotiin Iltasatuhyllymalli perhelukemisen tukemiseen, niin että jokaisella yksiköllä on mahdollisuus ottaa malli käyttöön. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lukupassit jaettiin kaikkien käyttöön.