Maailma on muuttunut ja lukeminen on saanut paljon uusia kilpailijoita. Nopeaa tyydytystä tuovat älylaitteet ja pelit vievät lasten huomion ja keskittymistä vaativa lukeminen kiinnostaa yhä harvemmin. Kuitenkin nykymaailmassa lukutaito on entistä tärkeämpi taito. Meitä ympäröivät monimuotoiset tekstit, joista osan tarkoitus on pelkästään johtaa harhaan tai antaa väärää tietoa. Jotta voimme selvitä informaatiotulvassa ja löytää sieltä todenmukaisen ja meille merkityksellisen tiedon, lukutaidon on oltava sujuva.

Opetussuunnitelma vaatii oppilailta ja opettajilta monia uusia taitoja, kaikki toinen toistaan tärkeämpiä. Aikaa on käytettävissä kuitenkin saman verran kuin ennenkin, eli jostain on tingittävä. Vanha kunnon luku- ja kirjoitustaito jää helposti jalkoihin, vaikka ilman sitä on vaikea ottaa haltuun oikein mitään muutakaan. Luku- ja kirjoitustaito on perustaito, joka jokaisella on oltava hallussa. Huonolla luku- ja kirjoitustaidolla on monia välittömiä ja välillisiä seuraamuksia opiskelussa ja elämässä selviytymiseen.

Alkuopetuksessa luodaan pohja sujuvalle peruslukutaidolle, jotta puutteelliset taidot eivät vaikeuta opiskelua ylemmillä luokilla. Lukutaito ei kuitenkaan ole oppiaineista vain äidinkielen vastuulla. Se on kaikkien oppiaineiden yhteisvastuulla, sillä jokaisessa oppiaineessa on oma kielensä ja käsitteistönsä opiskeltavana.