Lapset oppivat lukemaan hyvin eri ikäisinä. Jotkut lapset ovat hyvin kiinnostuneita kielestä ja kirjaimista jo paljon ennen kouluikää ja toiset eivät tunnu olevan herkkyysvaiheessa vielä koulussakaan.

Vaikka lukeminen olisi vielä aivan alkuvaiheessa ensimmäisen luokan lopulla, lapsesta voi silti tulla sujuva lukija. Joskus kirjainten oppimisesta lukemaan oppimiseen sujuu kauan. Myös lukemisen automatisoituminen vie aikaa.

Kun lukeminen sujuu teknisesti, on edelleen paljon töitä edessä. Lukemisen sujuvoituminen vaatii paljon harjoitusta ja lukuinnon säilyttäminen voi välillä olla koetuksella. Vanhemmilla on suuri rooli lukutaidon kehittymisen tukemisessa ja lukumotivaation säilyttämisessä.

Huono lukutaito vaikeuttaa elämää ja opiskelua. Aktiivisesti lukevilla nuorilla on tutkimusten mukaan parhaat tulokset myös muissa oppiaineissa kuin äidinkielessä. Hyvä lukutaito ehkäisee syrjäytymistä ja mahdollistaa täyspainoisen osallistumisen yhteiskuntaan.

Vanhempana voit tehdä lapsesi lukutaidon hyväksi paljon:

  1. Keskustele lapsen kanssa. Näin tuet hänen kielellistä kehitystään ja sanavaraston laajenemista.
  2. Ole itse esimerkkinä. Miksi lapsi lukisi, jos et sinäkään?
  3. Lue lapselle ääneen. Jo vauvaiässä ääneen lukemisella hyödyttää kielen ja lukutaidon kehitystä. Vanhempikin lapsi nauttii yhdessä vietetystä ajasta ja siitä, että pääsee uppoamaan sellaisten tarinoiden maailmoihin, joihin oma lukutaito ei vielä kanna.
  4. Etsikää yhdessä kiinnostavaa ja sopivan tasoista luettavaa. Into herää ja pysyy yllä, kun luettava teksti vastaa omaa lukutaidon tasoa ja sisältö on aidosti kiinnostavaa.
  5. Varaa lukemiselle aikaa. Lukeminen vaatii keskittymiskykyä ja syventymistä ja lapsi valitsee helposti itse mieluummin nopean tyydytyksen peleistä ja elokuvista. Järjestä lukemiselle siis rauhallinen paikka ja aika tarpeeksi usein.
  6. Palkitse lasta lukemisesta, jos hän ei ole kiinnostunut siitä itse. Aluksi tärkeintä on saada riittävästi toistoa, lukeminen tuntuu mukavammalta sitten, kun se on tarpeeksi sujuvaa.
  7. Tue lapsen positiivista lukijaminäkuvaa. Korosta onnistumisia, kehu yrittämisestä, sinnikkyydestä ja keskittymisestä.
  8. Hyödynnä älylaitteita ja oppimispelejä. Ei ole niin tärkeää luetaanko näytöltä vai kirjasta, kunhan luetaan. Nuorelle mielenkiintoiset tekstit voivat löytyä vaikka erilaisista blogeista. Erilaiset lukemispelit voivat toimia innostuksen herättäjinä ja väsymättöminä kumppaneina alkuvaiheessa; kokeilkaa esim. Ekapeliä.