Sujuvassa lukemisessa täytyy hallita useita peruslukutaidon elementtejä; sanojen tarkka ja nopea tunnistaminen sekä luetun tauottaminen ja rytmittäminen järkeviksi kokonaisuuksiksi. Pelkkä lukemisen nopeus ei kuitenkaan riitä, vaan sanojen merkitys täytyy tunnistaa ja tekstiä täytyy osata tulkita. 

Lukemisen sujuvuus riippuu lapsen fonologisista taidoista ja nopean nimeämisen taidoista. Jos lukeminen takkuaa, syy voi löytyä juuri näistä. Motivaation puute ja harjoittelun vähäisyys vaikuttavat myös lukemisen taitoihin. Sujuvaa lukemista voidaan onneksi opettaa ja harjoitella. 

Lasten on hyvä saada malleja siitä, miltä sujuva lukeminen kuulostaa. Oma ääneen lukeminen on tärkeää harjoittelun alkuvaiheessa; silloin kuulo- ja näköhavainnot tukevat toisiaan. Myös opettajan tai vanhemman antama ääneen lukemisen malli on tärkeää etenkin aloitteleville lukijoille. Aikuisen antama malli tukee erityisesti tekstin tauottamisen ja rytmittämisen harjoittelua. 

Ääneen lukemista on hyvä harjoitella päivittäin. Ääneen voi lukea ensin itsekseen, sitten parin kanssa ja lopulta vaikka kuorolukuna opettajan johdolla. Vaikka kuorolukemisessa sopivan lukunopeuden hakeminen voi olla vaativaa, myös heikot lukijat saavat siitä kokemuksen sujuvasta lukemisesta. Myös äänikirjan kuunteleminen ja tekstin seuraaminen on hyvä tapa harjoitella sujuvaa, rytmikästä lukemista.   

Toistolukeminen on yksi tapa sujuvoittaa lukutaitoa. Silloin oppilas lukee samaa tekstiä uudelleen ja uudelleen, esimerkiksi monena peräkkäisenä päivänä. Toistettaessa teksti tulee tutuksi ja sanojen tunnistaminen automatisoituu. Näin syntyy kokemus sujuvasta lukemisesta ja lukeminen on palkitsevaa. Toistolukemiseen voi ottaa mukaan myös ajanoton, jolloin kerta kerralta paraneva aika saa oppilaan kokemaan mielihyvää edistymisestään. 

Minuuttilukemisessa luetaan samaa tekstiä aina minuutti kerrallaan, jälleen vaikkapa peräkkäisinä päivänä. Minuutin jälkeen lasketaan luetut sanat tai tavut ja seurataan, kuinka paljon enemmän niitä päivä päivältä kertyy. Koska lukemiseen käytettävä aika on lyhyt, heikoimmatkin lukijat jaksavat harjoitella. 

Lukemisen sujuvuuden edistymistä tulee seurata säännöllisesti luettamalla oppilasta ääneen kahden kesken. Seurannan avulla voidaan suunnitella jatkoharjoittelu tehokkaasti ja se antaa opettajalle, lapselle ja vanhemmille konkreettista palautetta lukemisen kehittymisestä. Voit hyödyntää tällä sivustolla kuvattua Lukeva Lappeenranta -mallia omien oppilaidesi lukemisen sujuvuuden seuraamisessa. 

Lisää tietoa tästä aiheesta löydät esimerkiksi Marja-Kristiina Lerkkasen julkaisuista. Tämän tekstin tukena on ollut kirja Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi- ja alkuopetuksessa.