Vanhemmat osallistuvat mielellään lapsensa lukutaidon sujuvoittamiseen. He kuitenkin tarvitsevat ensin tietoa siitä, miksi lukutaito on edelleen tärkeä taito ja mitä pulmia huono lukutaito tuo mukanaan. Tietoa voi välittää esimerkiksi ensin vanhempainillassa suurelle joukolle ja sitten vaikka kahden kesken arviointikeskustelujen yhteydessä. Vanhempainiltaan löydät valmiita ajatuksia tästä toisesta artikkelista

Lukutaidon kehittymistä on tärkeä seurata. Opettajan “mutu-tieto” lukutaidon tasosta tai sen kehittymisestä ei aina osu oikeaan. Lukutaidon mittaaminen säännöllisesti kertoo sekä opettajalle että vanhemmille, onko harjoittelu auttanut. 

Kotiin annettavat lukuläksyt ja -haasteet antavat rungon kotiharjoittelulle. Vinkkejä erilaisiin lukuläksyihin löydät täältä.