Lauritsalan koulussa lukutempaukset ja teemapäivät mietitään koko lukuvuoden ajalle hyvissä ajoin.

Luokanopettaja Päivikki Murto-Mentula kertoo, että lukemiseen innostaminen sai alkunsa siitä kun 2000-luvun alkupuolella Lappeenranta pääsi mukaan Opetushallituksen Luku-Suomi-hankkeeseen (2001-2004).   Hankkeen myötä koulukirjaston kehittämiseen saatiin hankerahoitusta. Lisäksi Lappeenrannan kaupunki tuki tuolloin kirjojen hankintaa kouluille. 


Nykyisin Lauritsalan koulussa innostetaan lukemaan suunnitellusti pitkin lukuvuotta. “Kun meillä on suunnitelma lukuvuoden teemapäivistä niin se ryhdistää toimintaa ja kouluvuotta. Tällöin meidän ei tarvitse erikseen miettiä tapahtumia. “, kertoo Päivikki. Kaikkia kirjallisuuteen liittyviä päiviä ei kuitenkaan nosteta lukuvuoden aikana teemapäiväksi joka vuosi, vaan opettajat päättävät lukuvuotta suunnitellessaan mitä teemapäiviä toteuttavat.  Viime vuonna isompana teemapäivänä oli Lainan päivä 8.2. ja tänä vuonna vietettiin mielikirjapäivää Aleksis Kiven päivänä, kertoo luokanopettaja Johanna Hannikainen. Opettajat kertovat, että myös kirjan ja ruusun päivää on juhlittu huhtikuun lopulla. Teemapäivää voi juhlistaa tarjoiluin kirjojen lukemisen ohella. Opettajat kertovat, että vohveli- tai tikkaritarjoilu lainan päivänä oli mukava tunnelman nostattaja. Hyvänä vinkkinä opettajat kertovat viettäneensä teemapäivää, jossa esiteltiin opettajien lapsuuden lempikirjoja. Toisten piti arvuutella kenen opettajan mielikirja mikäki kirja oli.

vas. Päivikki Murto-Mentula ja Johanna Hannikainen

Päivikki kertoo, että kaikista mukavinta mielikirjapäivässä on se hetki kun koko koulu lukee varttitunnin. Ajankohta kuulutetaan keskusradiosta ja kaikki lukevat. Opettajia informoidaan etukäteen koulun viikkotiedotteessa, jotta opettajat osaavat varata oppilaille luettavaa. 5.luokkalaiset kokoavat tällöin lainausnäyttelyn lukudiplomikirjoista ja opettajat kokoavat lainausnäyttelyn 1-2-luokkalaisille. Opettajat ovat keränneet kirjallistuutta lukukaappeihin. Lukukaapeista löytyy lastenromaaneja, satukirjoja ja tietokirjoja. Opettajat korostavat, että pienellä vaivalla kirjallisuutta voi nostaa helposti esille.  

Lukemiseen innostaminen tulee opettajista itsestään ja he kertovat Lauritsalan koulussa olevan vahva jakamisen kulttuuri. Innostus tarttuu opettajien kesken. Teemapäivät vaativat pieniä valmisteluja ja panostamista, mutta kun koko lukuvuoden runko on valmiiksi suunniteltu alkusyksystä niin työ jakaantuu silloin myös monelle ihmiselle ja kaikki tietävät mitä on tulossa.

Lukudiplomit ovat kovassa käytössä ja koululle on hankittu myös joitakin lukudiplomi-kirjoja oman koulun kirjastoon. Koulussa tehdään tiivistä yhteistyötä lähikirjaston kanssa. Molemmat opettajat kehuvat kirjastoyhteistyötä.

“Koemme yhteistyön kirjaston kanssa todella hyvänä. Kirjastosta tullaan kirjavinkkaamaan ja saamme heiltä aihepiireittäin kerättyjä kirjoja. Kirjaston väki on hyvin innokasta ja auttavaista. “

Lukemiseen innostamiseen opettajat antavat hyviä vinkkejä. Johanna kertoo, että parilukeminen on ollut innostavaa 3.luokkalaisista ylöspäin. Parilukemisessa parilla on sama kirja, jota lukevat. Nykyisin on luovuttu siitä, että koko luokka lukisi samaa kirjaa. Säännöllinen lukuläksy päivittäin on herättänyt etenkin pienet oppilaat lukemaan. Opettajat puhuvatkin säännöllisten lukutuokioiden puolesta niin pienillä kuin isoillakin oppilailla. Myös opettajissa on innokkaita lukijoita ja Lauritsalan koulussa luetaankin lapsille paljon ääneen. “Olemme huomanneet, että jopa 6.luokkalaiset nauttivat ääneenlukemisesta.”, Johanna kertoo hymyillen.

Lauritsalan koulussa lukeminen on tehty näkyväksi. Sisälle tullessa katse kiinnittyy heti upeaan lukupuuhun, jonka lehdillä on oppilaiden lukemia kirjoja. Kirjavinkkaus käy näin kuin itsestään. Kirjoja on nostettu esille houkuttelevasti, jotta pienten lukijoiden on helppo tarttua kiinnostavaan kirjaan.

Koulussa on hyviä kokemuksia lukukummeista, jolloin isovanhemmat tulevat koululle lukemaan lapsille. Kaupungin kirjastossa käyvät lukukoirat, joille lapset voivat lukea ääneen. Lukukoirat eivät voi harmillisesti tulla koulun sisätiloihin, mutta opettajat ovat ideoineet josko koirat voisivat tulla koulun pihalle tai välituntipuistoon niin pienet oppilaat pääsisivät lukemaan siellä koirille.

Kevätlukukauden tiimellyksessä on hyvä pysähtyä miettimään loppukevään teemapäiviä. Millaisia tapahtumia meidän koulussa voidaan järjestää vielä tänä keväänä lukemisen parissa? Kun katseet kääntyvät ensi lukuvuoden suunnitteluun, on oiva hetki pohtia suunnitelmia myös lukemisen osalta. Hyvä suunnitelma on puoliksi tehty!