Lukutaito lentoon -hanke

Lukutaito lentoon -koira

Ilmoittaudu mukaan Kaikki lukee tempaukseen:

https://forms.gle/TEwyhg2uHzs2QmHd6

Lukutaito lentoon hankeen kuulumisia

Koronarajoitukset ovat iskeneet myös Lukutaito lentoon -hankkeeseen. Vierailuja päiväkodeissa tai kouluissa ei ole saatu järjestää, joten käytännön työskentely ja tuki on jäänyt vähemmälle. Olemme kuitenkin järjestäneet kirjaston kanssa etähetkiä ja pilottiryhmät ovat päässeet nauttimaan kirjailijavierailuista sekä etäsatuhetkistä. Kaikki lukee tempaus järjestettiin keväällä ja mukana oli yli 1800 lasta ja satoja aikuisia! Tempaus oli onnistunut ja sellaista toivottiin syksyksi uudelleen. Kaikki lukee -tempaus tulee jälleen 8.10.21 klo. 10-10.15!

Viiru ja Pesonen virtuualitapahtuma oli ihana! Johanna Viksten sekä Jussi Ollila esittivät Viirua ja Pesosta ja ottivat lapset mukaan improilemaan. Tapahtumaan osallistui 800 lasta! Huikeeta!

Viiru ja Pesonen lukutapahtuma
Johanna Viksten ja Jussi Ollila

Varhaiskasvatuksen pilottiryhmille olemme koonneet Iltasatuhyllyt, joista lapsi saa lainata kirjan kotiinsa yhden yön ajaksi. Iltasatuhyllyt on koottu kirjaston kanssa yhteistyössä ja kustantamot ovat lahjoittaneet niihin myös uusia kirjoja. Iltasatuhyllyjen käytöstä perhelukemisen innostajana on paljon hyviä kokemuksia. Hyllyjen yhteyteen on tehty kirjapassi joka kannustaa perheitä lukemaan lapsille! Otamme nämä käyttöön heti kun koronatilanne sen sallii.

Iltasatuhylly
Iltasatuhylly

Muutakin valmista materiaalia on tehty muun muassa “Olemme lukeneet” julisteet johon voi lisätä ryhmän tai luokan lukemat kirjat muillekin vinkiksi sekä tehdä luettua näkyväksi. Kirjanmerkit ja “pelilaudat” lukemista tukemaan! Julisteen ja pelilaudan voit ladata materiaalipankista!

Lukuiloa!

Olemme lukeneet juliste
Olemme lukeneet juliste

Lukutaito lentoon on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hanke. Sen avulla edistetään lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa. Hanke kestää 1.1.2021-31.5.2022. Lukutaito lentoon -hankkeen päätavoitteena on lukemisen kulttuurin, lukutaidon ja lukuinnon edistäminen.  Rahoituksella on palkattu lukukoordinaattori, jonka tehtävänä on auttaa henkilökuntaa toteuttamaan lukemisen kulttuurin kehittämistä vahvistavia toimenpiteitä. Näitä ovat esimerkiksi oppimisympäristöjen muokkaaminen lukumyönteisemmäksi ja toiminnallisuuden lisäämistä kielellisten taitojen kehittämiseksi.

Hankkeeseen on valittu pilotointiryhmiä varhaiskasvatuksen puolelta, joissa lapset ovat iältään 0-6 vuotiaita. Lisäksi hankkeessa on mukana pilottiryhmiä alkuopetuksen puolelta. Pilottiryhmien kanssa etsitään toimivia käytänteitä, materiaaleja ja tapoja lukutaidon edistämiseksi. Hankkeen päätavoitteena on lukemisen kulttuurin, lukutaidon ja lukuinnon edistäminen sekä lasten toiminnallisuuden ja osallisuuden vahvistaminen. Hankkeella luodaan malli, jossa lukukoordinaattori toimii varhaiskasvattajien ja opettajien tukena kehittäen toimintaa mm. kouluttaen ja ohjaten.

Hankkeessa hyödynnetään myös kirjaston osaamista lukuinnon lisäämisessä. Kirjaston henkilökunta tukee varhaiskasvattajia ja opettajia kokoamalla toiveiden mukaisia kirjapaketteja lainattavaksi eri oppimiskokonaisuuksiin. Lukeva Lappeenranta-verkkosivusto toimii hankkeen tiedotuspohjana. Sivuille lisätään materiaalia varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen käyttöön sekä välitetään informaatiota koteihin.

Lukutaito lentoon -hankeen koordinaattori : Elina Uusipuro

etunimi.sukunimi(at)edu.lappeenranta.fi tai p. 040 6772575

Voit tulostaa tästä vaikka kesäpuuhaksi LUKUBINGON !

Tulosta tästä: LUKUBINGO